crossorigin="anonymous">
 

10 Sept 2001 : PIBLIKASYON YON LWA KI ENTÈDI VYOLANS AK FRAPE TIMOUN

Legislasyon Ayisyen an te mete Yon lwa kont Moun kap bat ak fè tout sòt de vyolans sou ti Moun.


Lwa sa te konsène tout : paran , mezon dakèy , ti Moun de favorize ak sa ki nan domestisite, responsab yo konsène nan sekirite yo ak devlopman yo paske se responsabilite yo.


Fè vyolans ou bat yon ti Moun li gen gwo efè segondè sou kò ti Moun nan AK vi emosyonel li e psykolojikman.


Responsab yo dwe pran konsyans de cod sila, sinon lajistis ap pran gwo sanksyon kont yo

 

0 comments