crossorigin="anonymous">
 

13 Sept 2017 : MINIS EDIKASYON NASYONAL LA TE LANSE OPERASYON "LIV POU TOUT"

PIERRE JOSUÉ AGENOR CADET minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon profesyonèl la te lanse yon operasyon ke li te batize'l "liv Pou tout" nan lise yo.


Pou MENFP operasyon sa objekstif li se te ranfòse oswa konstwi plizyè bibliyotèk nan lise yo Pou te fasilite etidyan yo Yon bon aprantisaj pou yo te ka jwenn liv yo pi fasil.


Anviron 208 000 liv ki te disponib Pou yo te ka distribiye bay 230 lise ak inivèsite nan rejyon ( UPR ) selon Minis CADET, li te ale pi lwen poul di : operasyon sila te konfye ak lofis nasyonal ak asosye li yo nan domèn edikasyon.

 

0 comments