crossorigin="anonymous">
top of page

18 OCT 1850 FÈT ANTÉNOR FIRMIN


A laj de 17 an Anténor Firmin

te komanse ap ansenye.


Pasyone nan domèn politik, li se te ekriven, profesè e inspektè nan lekol yo, Yon antropològ. Li te fonde nan vil natal li a yon jounal.


Li te vin lanse l nan politik e okipe 2 fwa pos Minis Finans e afè etrangè.

 

0 comments
bottom of page