crossorigin="anonymous">
 

19 NOV 1803 : AKÒ SIYEN POU LAFRANS ABANDONE OKAP


Akò sa sete akò ki siyen ant twoup revolisyonè Dessalines e twoup fransè a nan demen après defèt lame fransè a fas ak lame Ayisyèn nan, nan vètyè.


Alò twoup fransè a te dekò abandone vil kap, ki te rele kap fransè, e fòs lame fransè te kite kap fransès la e yo okipe Yon lòt rejyon ke twoup Dessalines nan poko okipe.


KISA NOU PANSE DE AKÒ SILA?

 

0 comments