crossorigin="anonymous">
 

25 moun mouri nan yon operasyon lapolis mennen nan yon bidonvil nan Rio de Janeiro

Omwen 25 moun jwenn lanmò yo aprè lapolis te finn debake nan youn nan pi gwo bidonvil nan Rio de Janeiro nan lide pou pouswiv trafikan dwòg kap fè lalwa nan zòn sa a.


Selon anpil aktivis, se youn nan atak ki pi danjere nan istwa vil la.

Apeprè 200 manm polis sivil Rio a te rantre Jacarezinho byen bonè Jedi 6 me a. Vè midi yo te rapòte omwen 25 moun mouri, pami yo André Frias, yon gwo trafikan dwòg ki te pran yon bal nan tèt. Lapolis ak medya lokal yo te dekri lòt viktim yo kòm "sispèk" men yo pa bay okenn prèv sou sa.


Sou kèk foto ak videyo nou ka wè kadav yo ki epapiye nan plizyè nan bidonvil la ak bò yon rivyè. Pami kò yo gen yon jèn gason ki mouri pandan li chita sou yon chèz ak yon dwat andedan bouch li.

Responsab lapolis yo ak près lokal la bat bravo pou gwo operasyon sa a. Men, aktivis dwa moun yo ak espesyalis sekirite piblik yo endiye devan kalite dega sa a ki twò klè. Yo dekri l’ tankou yon masak.


Pablo Nunes, yon ekspè nan sekirite piblik, di atak sa a fè plis viktim pase youn nan masak ki plis make memwa moun yo nan istwa Rio a: masak 1993 la ki te fèt Vigário Geral kote 21 moun te mouri anba bal lè lapolis te sakaje yon favela nan nò Jacarezinho.


Jacarezinho sitiye nan nò Rio, pa twò lwen plaj Ipanema. Genyen plis pase 40 000 moun kap viv nan katye sa a ki se tou fyèf Kòmandan Wouj, youn nan òganizasyon kriminèl ki pi enpòtan nan Brezil.


Depi plizyè deseni otorite yo lanse yon batay kont dwòg nan Rio, men anyen pa janm chanje an reyalite. Nèg ak gwo zam kontinye ap fè e defè nan plizyè katye pami yo Jacarezinho.


Selon lapolis, atak jedi a se pou anpeche timoun ak adolesan yo tonbe nan fè menm krim yo, malgre yon lòd tribinal siprèm nan te pase nan mwa jen 2020 te entèdi operasyon sa yo pandan pandemi koronaviris la. Kantite operasyon yo te diminye aprè desizyon sa a, men depi oktòb yo ogmante. Daprè chif yo, lapolis touye 797 moun nan eta Rio ant jen ane pase a ak mas.


Santos Silva, yon chèchè sou sekirite piblik, declare batay kont dwòg la efikas lè pou l’ touye moun, men li pa fè anyen pou li pwoteje sitwayen yo oswa pou redwi krim yo. Li ajoute: "Kèlkeswa si yo te 'trafikan' oswa rezidan, sa yo se lavi, sa yo se kò - pitit yon moun, frè yon moun." "Pa gen okenn fason pou gade foto sa yo epi pou ou pa kriye akoz eta sosyete nou an malad."


Luckson Valcourt


0 comments