crossorigin="anonymous">
 

4 SEP 1881 : PREMYE OUVÈTI OFISYÈL EKSPOZISYON AGRIKILTI AK ENDISTRIYÈL NASYONAL

Ekspozisyon sa a te deplase popilasyon Ayisyèn nan an foul ki te vin admire travay atistik ak pla lokal peyizan yo


Fwa sa te fè 3 mwa, li te koute 64053 pyas 39 Santim te gen 2113 objè kite ekspoze .


Lotri nasyonal te fè yon tiraj, 341 Moun te genyen genyen nan tiraj Sila.

 

0 comments