crossorigin="anonymous">
 

8 SEP 1902 : YO JWENN KÒ AMIRAL KILLICK

AMIRAL KILLICK Se te komandan bato gè (lakrèt a pyewo). Pou l te anpeche Maren allemand yo mete men sou lakrèt a pyewo ak tout minisyon zam li te sezi pou yo a, li te eksploze bato a ak tout tèt li ladan l.


Sou 1 jou aprè yo arive jwenn kò AMIRAL KILLICK boule tou nwa.

Men Kire vil Gonaïve la pat aksepte chante antèman an paske yo te kalifye ak sila kom Yon ak swisid, malgre sa, sa pat anpeche otorite yo te bal Yon bel antèman.

 

0 comments