crossorigin="anonymous">
 

Abitan yon vilaj nan peyi Thaïlande konstwi yon estati nan fòm yon peni pou fè lapli tonbe

Abitan Yothaka, yon vilaj nan zòn Chachoengsao, nan peyi Thaïlande ki konfwonte a yon gwo sechrès deside nan dat 9 jen pase a pou yo konstwi yon estati pou yo mete yon bout nan sitiyasyon sa a.Estati sa a ki fèt nan fòm yon peni daprè yon tradisyon nan peyi a ap ede agrikiltè yo jwenn yon repons ak sechrès la tankou ak pwoblèm dlo sale ki gen nan kanal yo lè yo priye l'.


Selon sa sit enfòmasyon afrikmag.com rapòte, inisyativ sa a pote rezilta paske de (2) jou aprè konstriksyon estati a lapli tonbe pandan 30 minit. Se chèf vilaj la menm, Chamnan Kenthongdaeng, ki ta deklare sa nan yon konferans pou laprès.


Sepandan, agrikiltè yo kontinye plenyen akoz lapli a te fè twò piti tan.


Chamnan Kenthongdaeng ankouraje abitan yo kontinye priye epi pote offrann bay estati a yap gen pou yo retire lè sezon lapli a rive.

0 comments