crossorigin="anonymous">
 

Administrasyon Joe Biden nan pap rele imigran yo 'etranje ilegal' ankò

Jounen lendi 19 avril pase a, administrasyon Biden nan mande anplwaye nan de prensipal ajans kap kontwole imigrasyon Etazini yo pou yo sispann rele imigran yo "etranje, ilegal" yon tèm ki daprè anpil moun pase mòd e ki ofansif na menm tan.

Nan memo yo pibliye yo, sèvis Dwàn ak Pwoteksyon Fwontyè, tankou sèvis Imigrasyon ak Ranfòsman dwàn, mande anplwaye yo pou yo sèvi ak mo " non-sitwayen ameriken" oswa "migran." Chanjman an reflete volonte administrasyon Biden nan pou li fè chanjman nan politik anti-imigran ansyen prezidan Donald Trump lan.


Olye pou yo rele yo "etranje ilegal," jan kèk ofisyèl gouvènman te konn di l’ nan mikwo laprès ak anpil lòt kote, anplwaye yo nan CBP ak ICE pral sèvi pito ak "non-sitwayen san papye legal " oswa "moun ki san papye legal," dapre memo yo.


Komisè enterimè CBP a, Troy Miller, te deklare bay yon medya chanjaman as yo te nesesè pou yo "bay ton ak egzanp".


Nan deklarasyon l’ yo Troy Miller te fè konnen yap aplike lwa nasyon yo a pandan yap respekte diyite chak grenn moun.


Pi lwen li di mo yap itilize yo enpòtan e yo pral sèvi pou bay plis respe a imigran yo.


Yon lòt bò, advèsè politik administrasyon an voye jete chanjman sa yo.


Senatè Tom Cotton, yon Repibliken ki soti nan Arkansas, di: "Nou itilize tèm 'etranje ilegal' paske yo isit la ilegalman." "Feblès as yo ak tandans nou pou nou jete sa ki korèk politikman se sa ki fè nou gen gwo kriz sa a sou fwontyè a."

0 comments