crossorigin="anonymous">
 

Afrikdisid : Yon fanm akouche 10 timoun sèl kou

Yon manman nan peyi Afrikdisid mete yon rekò lè l' fè 10 timoun yon sèl kou.


Dam sa a ki genyen 37 lane akouche 10 timoun nan yon lopital nan vil Pretoria nan kòmansman semèn sa a.Gosiame Thamara Sithole fè pa mwayen sezaryèn sèt (7) ti gason ak twa (3) tifi. Li te ansent depi 29 semèn.


Gosiame Thamara Sithole tou bat epi depase rekò Halima Cissé a, malyèn sa a ki te fè nèf timoun nan peyi Maroc sa gen kèk semèn.


Nouvo rekò sa a se yon sipriz pou Gosiame. Medsen yo te di l' lap fè sis (6) timoun avan kèk lòt analiz te vin revele se 8.


Manman an kap travay kòm jeran nan yon magazen deja genyen de (2) marasa ki genyen sis (6) lane kounye a. Gwosès li a te difisil : li te gen doulè nan janm epi lestomak li te konn boule l' anpil.


Gosiame te pè pou li pat pèdi kèk nan timoun yo akoz difikilte li te genyen pandan gwosès la. Erezman pou li tout fèt vivan menm si yo oblije pase kèk mwa nan enkibatè avan li menm ak mari l', Teboto Tsotetsi, kapab mennen yo lakay yo.


Mari a deklare li alafwa ere e sezi aprè akouchman madanm li an.

0 comments