crossorigin="anonymous">
 

An Chin, yon touris manke tonbe sou yon pon an vit

Yon videyo ki ap sikile sou rezo sosyal montre ke pandan yon bann touris te ap pwomennen sou yon pon transparan ki sitiye l nan montay Piyan, a yon wotè de 100 mèt sòl la, yon kote nan Nòdès peyi Lachin, yon gwo van bwote pon an, sa ki lakoz plisyè pano transparan tonbe nan vid anba a, e youn nan vizitè yo bloke san l paka fè ni devan ni dèyè.Nan videyo a nou wè mesye a ki kenbe youn nan gad di kò yo tèlman l pè. Sekouris yo pran plis ke 30 minit pou yo rive sou plas, apre yo te fin rekipere li, yo mennen l lopital pou l al resevwa swen paske li te gen yon gwo chòk.


Apre ensidan sa a sou entènèt la anpil moun ap eksprime senpati yo e tou pwofite pale kijan pon sa yo danjere.


N ap raple ke se pa premye fwa yon ensidan konsa rive . An 2019 gen yon touris ki glise sou youn nan pon sa yo e li te mouri sou plas ak 6 lòt ki blese ...

0 comments