crossorigin="anonymous">
 

Angletè :Yon Mason kraze yon kay poutèt pwopriyetè a pa ta peye l' tout kòb li

Nan vil Leicester, nan peyi Angletè, rèv yon fanmi pou yo ta gen yon kay nèf brize akoz mason yo te angaje a te deside kraze kay la paske pwopriyetè yo ta refize peye l' jan yo te dwe fè sa.Selon medya anglè yo konfli a kòmanse nan moman mèt tèren an, yon anglè ki gen 40 lane, te refize peye konstriktè yon lajan anplis li te mande pou yon seri reparasyon.


Nan yon entèvyou li bay Leicestershire Live, li deklare:«Travay yo te kòmanse depi fevriye e nou te vle pou kay la te devni kay nou te toujou reve a kote tout sis (6) manb fanmi an tap jwenn chanm yo apa (...)

Malerezman, m' te chwazi pi move bòs la.»


Li eksplike kèk mwa aprè travay yo te demare mason an te mande 3 500 livres sterling anplis pou kèk reparasyon anplis, yon lajan yo pat prevwa nan bidjè a. Pwopriyetè a estime se twòp kòb li deside pa bay yon goud anplis sou pretèks li te peye deja.


Li ale nan vakans ak tout fanmi, ak lide koze sa a fini. Se menm moman an mason an ak lòt ouvrir yo vini épi yo kòmanse kraze kay la. Menm vwazen yo te oblije pote plent akoz debri yo te kraze wout la epi pousyè te anvayi yo.


Lè l' kontakte lapolis pou yo ta mare mason an ak ouvriye l' yo, otorite yo di l' sa se yon ti diskisyon ki pa gen anyen a wè ak yon zak kriminèl.


Annatandan fanmi l' tounen sòti nan vakans, li gen espwa lap jwenn yon solisyon.

0 comments