crossorigin="anonymous">
 

Asasina Jovenel Moïse : OPL kondane tout fòm manipilasyon aparèy jistis la pou kreye konfizyon 

Nan yon nòt pou lapres ki pibliye jodi 4 out la, Òganizasyon Pèp K ap Lite (OPL) di li  santi I estomake. Li choke anpil lè li aprann Komisè gouvènman pou jiridiksyon Pòtoprens lan siyen manda pou mande Lapolis arete epi mennen ba li yon pakèt sitwayen nan kad ankèt I ap mennen sou zak sasinay Prezidan Jovenel Moïse ki fèt nan lannuit 6 jiyè 2021 an epi li tou foure nan mitan yo non Kowòdonatè Pati politik INIFOS la, ansyen minis Jistis, Senatè Paul Denis.


 "De ki dwa, suivan ki pwosedi nan Kòd enstriksyon kriminèl la, Komisè Bed-Ford Claude lanse manda pou arete Mesye Paul Denis pandan li pa jwenn li ap komèt okenn zak malonèt nan kad aksyon yo rele nan lang fransè "flagrant délit"? Se sèl konsa yon Komisè gouvènman ka bay lòd pou arete yon sitwayen dapre Kòd Penal Ayisyen an? Nan tout lòt ka se Jij enstriksyon ki gen otorite sa a."


Daprè OPL, Komisè gouvènman an mande arete lidè politik ki te nan opozisyon ak pouvwa defakto Jovenel Moïse la sou pretèks li se zanmi yon moun Lapolis ta deja akize nan lanmò defen Prezidan an.  Òganizasyon an kalifye Manda Komisè gouvènman jiridiksyon Pòtoprens lan de  zak entimidasyon pou tout dirijan politik ki t ap batay kont move pratik ak move jesyon ansyen Prezidan Jovenel Moïse nan zafè peyi a. Se yon zak pèsekisyon kont ansyen minis Paul Denis. OPL kondane ak tout fòs li move ajisman sa yo, mòd itilizasyon malonèt aparèy jistis la Komisè gouvènman an ap fè.


Aksyon Komisè gouvènman an t ap pi itil Lajistis si olye li rantre nan pèsekite lidè politik ki te konn denonse move zak ansyen Prezidan an, li ta chèche korije tout erè teknik ki fèt nan dosye sasinay mesye Jovenel Moïse la ki merite jistis. Li dwe jwenn jistis pou laverite blayi, pou zak kriminèl konsa pa janm repwodui nan listwa peyi a.


"Tout moun nan peyi a bezwen konnen pou ki sa nan tout polisye ki t ap siveye lakay Prezidan an pa genyen youn ki mouri, pa genyen youn ki blese? Tout moun bezwen konnen si Komisè gouvènman an te pwoteje sèn krim nan rapid rapid apre li konstate lanmò a. Tout moun bezwen konnen si Komisè gouvènman an te kesyone nan kad travay li tout temwen kle yo an kòmansan bò kote fanmi defen an."


OPL mande Komisè gouvènman an pou li aji nan kad lalwa, nan estrik respè pwosedi pou mennen ankèt kriminèl nan non Lajistis. OPL mande I sispann tout fòm pèsekisyon kont aktè politik ki te nan opozisyon kont politik Jovenel Moïse nan tèt Leta a. OPL mande Komisè gouvènman an pou I ede LaJistis rapousuiv ankèt la jouk nan bout, kidonk pou I chèche tout moun ki patisipe nan zak sasinay defen Prezidan an swa nan ekzekisyon I swa nan finansman l. Se pou laverite blayi. Se pou tout moun konnen mèt krim nan.

0 comments