crossorigin="anonymous">
 

Ayiti Anba menas gwo lapli.

Daprè Centre de Prévision Météorologique(CPM), L'unité Hydrométéorologique (UHM), Direction Générale de protection civile (DGPC), ak secrétariat permanent des risques et désastres (SPGRD) gen aktivite lapli ki prevwa pou peyi pou omwens 2 jou k ap vini la yo.

Aktivite as yo se rezilta yon chanjman tanperati ki soti nan Atlantik Nò pou rive nan Amerik Santral la k ap touche Nò peyi Dayiti.

Enstans konsène yo alète population an pou fè vijilans pandan y ap respekte tout konsiy otorite konsène yo bay, gen risk pou gen inondasyon, deboulman tè pandan lapli ap tonbe anpil konsa

0 comments