crossorigin="anonymous">
 

Ayiti anba menas "passage d'un système frontal froid"


Kondisyon meteyowolojik yo pètibe pa "le passage d'un système frontal froid" sou peyi nan Karayib yo donk sou Ayiti, depi kòmansman wikenn pase a, daprè enfòmasyon kèk medya ayisyen rapòte.


Kidonk, gwo lapli prevwa ankò pou tonbe sou plizyè depatman nan peyi a pandan 48è k ap vini la yo, daprè responsab "l'Unité Hydrométéorologique d'Haïti (UHM)" k ap kontinye mande moun k ap viv nan zòn riske yo pou yo fè anpil pridans parapò ak menas inondasyon ki anonse.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

0 comments