crossorigin="anonymous">
 

Ayiti Kovid 19/ MSPP idantifye 2 nouvo varyan kowonaviris nan peyi a


Nan yon avi li mete deyò ministè sante piblik ak popilasyon ap fè tout popilasyon an konnen rezo laboratwa sante piblik la rive detekte 2 nouvo varyan kowonaviris nan peyi a ki se Delta ak MU.


Etid yo montre varyan Delta kapab pwopaje rapid rapid epi li atrapan anpil.


Pou n evite gwo konsekans varyan sa yo ak tout sa ki te deja nan peyi a, MSPP konseye sitwayen yo kontinye respekte jès baryè yo epi pran vaksen.


MSPP ankouraje sitwayen yo aplike kèk prensip tankou:


1) pote kach nen;


2) lave men plizyè fwa;


3) pran tanperati nou avan nou rantre kote ki gen anpil moun;


4) respekte distans 1 mèt 50 la sitou kote ki gen gwo rankont.


Pou fini responsab MSPP yo mande moun ki gen 18 lane e plis, profesyonel sante yo, moun ki gen lòt maladi ministè a, pou yo pa neglije al vaksinen nan yon sant sante ki pre yo.


Pou MSPP, pran vaksen an se youn nan mwayen kap ede nou konbat pwopagasyon kowonaviris la.


DANIO DANIEL

TANBOU VERITE

daniodaniel063@gmail.com


#MSPPHaiti

#UCRP

 

0 comments