crossorigin="anonymous">
 

Ayiti plase an vijilans jòn parapò ak menas siklòn


Sekretarya pèmanan jesyon ris ak dezas (SPGRD) ak direksyon jeneral Pwoteksyon sivil ansanm avèk Inite idrometeowolojik Dayiti plase Ayiti an vijilans jòn pandan tanpèt twopikal ESLA ap vini sou peyi a. Siklòn sa kapab frape Gran Sid peyi a samedi swa, daprè sa nou li nan yon nòt Pwoteksyon sivil mete deyò jounen jedi 1e jiyè 2021 an.


Enstans sa yo mande ak abitan zòn ki gen ris inondasyon, boulonnay tè ak glisman tèren pou yo rete vijilan ak aplike konsiy sekirite abityèl yo.


Daprè SPGRD ak DPGC ansanm avèk UHM, Senkyèm depresyon twopikal sezon an transfòme maten jedi sa an tanpèt twopikal yo bay non ELSA.


Popilasyon ayisyèn nan dwe, daprè Pwoteksyon sivil, suiv chak tan enfòmasyon meteowolojik ak sitou pa okipe yo de rimè ; plase papye ak efè enpòtan yo nan yon lye ou kwè ladann ; konstui oubyen regade twous ijans ou ; si w rete nan yon zòn ki gen ris tou prè yon ravin, yon koudo oubyen tou prè kot la, pran tout dispozisyon pou w deplase ale nan yon kay oubyen yon abri ki mwens ekspoze ak inondasyon.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

0 comments