crossorigin="anonymous">
 

Bèljik: yon fanm bani nan yon zoo poutèt li renmen yon chenpanze

Yon fanm nan peyi Bèljik jwenn entèdiksyon pou li ale nan yon zoo akòz li ta devlope yon relasyon afektif ak yon chenpanze. Responsab yo pran desizyon sa a paske yo estime relasyon an pap bon pou sosyalizasyon chenpanze a.


Jan kèk imaj montre sa, fi a ak chenpanze a, ki rele Chita, toujou ap anbrase youn lòt e youn bay lòt atansyon. Se konsa sa ye depi kat (4) lane. Adie pa kache li renmen chenpanze a e chenpanze a renmen l' tou.


Aprè anons entèdiksyon an, Adie te reyaji pou li di se yon "absurdité". Ak dlo nan je li te deklare devan yon chèn televizyon:« Mwen pa gen anyen ankò, poukisa yo vle retire sa nan men m».


Selon zoo a, relasyon ant fi a ak primat la ap nwi lavi sosyal chenpanze a paske lòt bèt yo kòmanse demake l' depi lè li kòmanse kole sou Adie ak lòt vizitè yo.


Sarah Lafault, yon anplwaye. zoo a, eksplike:« Lè toutan yon pakèt vizitè antoure Chita, lòt bèt yo inyore l' e yo pa konsidere l' tankou manb gwoup la».


Entèdiksyon Adie Timmermans lan kapab pa chanje anyen nan relasyon Chita ak lòt bèt yo paske li te viv plis pase mwatye lavi l' kòm animal domestik avan li te vin nan zoo a.


An 2008, pa egzanp, li te

enplike nan yon gwo batay ak kèk lòt mal senj. Ta sanble Chita pa renmen senj men pito li renmen moun.

 

0 comments