crossorigin="anonymous">
 

Covid-19: Inyon Ewopeyèn dekonseye resòtisan l yo vwayaje Ozetazini

Konsèy Ewopeyen an, ki gen ladan l peyi nan blòk "Euro" a, anonse jounen lendi 30 out la yo deside retire Etazini sou lis peyi sitwayen ewopeyen yo ka vwayaje.


Nan yon kominike yo pibliye, konsèy la bay yon lis peyi resòtisan li yo ka vwayaje. Menm kominike sa a endike yap enpoze kèk restriksyon tanporè sou vwayaj ki pa esansyèl ki sòti nan peyi oswa antite ki pa enskri sou lis sa yo ki apwouve a.


Ak desizyon sa a, se sèlman deplasman ki endispansab yo ki otorize, tankou vwayaj pou rezon familyal, pwofesyonèl, akademik, imanitè ak sante oswa si konsène a se nan peyi l lap tounen oubyen li an misyon pou gouvènman l.

Vizitè ki sòti Etazini ak senk (5) lòt peyi ap gen pou yo sibi yon kontwòl sere tankou tès kowona ki fèt 2 jou avan vòl la ak izòlman. Pou moun ki vaksinen yo yap bezwen prezante sètifika vaksinasyon yo.


Anplis Etazini, Izrayèl, Kosovo, Liban, Montenegro ak Masedwán dinò pèdi tou privilèj vwayaj ki pa esansyèl yo akòz varyant delta a kap fè ravaj lakay yo.


Chak mwa, Inyon Ewopeyèn revize lis peyi kote resòtisan li yo ka vwayaje. Yon peyi kapab enskri oubyen sòti sou lis la an fonksyon eta pandemi an sou teritwa peyi sa a. Yo konsidere tou faktè resipwosite a, sa vle di si peyi an kesyon an ap resevwa sitwayen blòk la.


Aktyèlman genyen 17 peyi sou lis peyi ki otorize yo pami yo Ostrali, Kanada, Japon, Arabi Sawoudit ak Kore Disid.


Sou lis sa a pa gen okenn peyi nan zòn Amerik Latin nan. Dènye peyi ki te sou lis peyi ki otorize yo se te Irigwe. Li sòti sou lis la depi desanm 2020.


Menm si li vize inifye règ yo pou vwayajè ewopeyen yo, konsèy la pa enpoze lis la a okenn peyi. Chak peyi lib pou li pran dispozisyon li wè kap bon pou li daprè jan sa ye lakay li. Pa egzanp, avan Konsèy Ewopeyen an te deside dekonseye resòtisan li yo ale Etazini, Almay ak Bèljik te deja klase Etazini tankou yon peyi wouj, sa vle di vwayajè ki sòti Etazini te deja oblije fè tès epi plase an karantèn depi yo franchi fwontyè yo.

0 comments