crossorigin="anonymous">
 

Depatman deta ameriken an mete Lafrans sou lis peyi yo dekonseye vwayaje


Apre yon bann peyi nan karayib la, pase pran Ayiti, nan dat 20 avril la, peyi Etazini ajoute Lafrans nan lis peyi pou moun pa vwayaje . Dapre rezon li bay, se akoz ka Kovid-19 yo ap ogmante chak jou pi plis epi teworis kontinye ap atake peyi a. Dapre avi ke yo mete sou sit yo ki se https://travel.state.gov/ , atak yo vize lye ki plis touristik yo, e kote ki gen anpil moun yo. Li pale tou de manifestasyon ki prevwa pou fèt nan semèn ki ap vini la yo.


A note ke depi yon bon ti tan li te mete Ayiti nan lis pou moun pa vwayaje, kounya li lanse yon alèt nivo 4, a koz twoub politik, krim, anlèvman, ak Kovid-19.

0 comments