crossorigin="anonymous">
 

Depatman deta ameriken mete entèdiksyon pou tout vwayaj an Ayiti


Nan yon nòt ki sòti 12 Avril ki sot pase a, depatman deta USA mete yon alèt nivo 4 sou Ayiti, li dekonseye tout resòtisan li yo pou yo ta vwayaje Ayiti.


Dapre tradiksyon Tanbou Verite fè de nòt la : "kesyon kidnaping lan tout kote, e kèk fwa yo konn kidnape sitwayen ameriken tou. Ravisè yo ka planifye kou yo a, konsa tou yo ka jis enpwovize, sezi yon opòtinite, menm konvwa yo konn atake. Ravisè yo souvan konn mande kòb pou lage viktim yo, e gen sitwayen ameriken ki konn sibi agresyon fizik nan ka sa yo...vòlè konn swiv vwayajè yo depi èpòt la pou yo depouye l... Lè gen manifestasyon kawotchou konn boule, wout konn bloke. Gouvènman ameriken an limite nan kapasite l genyen pou l founi sèvis ijans ak sitwayen ameriken ki an Ayiti yo. Sèl asisyans lokal ki genyen se lapolis, men li pa gen resous nesesè pou l reyaji efikasman a ensidan kriminèl yo...


Se pou tout rezon sa yo USA dekonseye tout vwayaj an Ayiti. E li dekonseye tout sitwayen ameriken ki ap viv Ayiti yo pou yo al flannen, sof si uo gen yon manm nan anbasad la ak yo.

0 comments