crossorigin="anonymous">
 

Depatman Sekirite Enteryè Etazini ouvri yon ankèt sou sitiyasyon migran Ayisyen yo

Depi plizyè jou, sitiyasyon plizyè migran Ayisyen sou fwontyè Del Rio,  Tegzas,  ap domine aktyalite lokal ak entènasyonal la. Plizyè foto ki ap sikile sou nèt, montre move tretman konpatriyot nou yo ap resevwa nan men blan meriken yo. Fas ak endiyasyon sitiyasyon sa pwovoke kay anpil entènot patou nan monn la, Depatman Sekirite Enteryè Etazini an, nan yon nòt pou laprès ki soti jodi 21 septanm nan, anonse li louvri yon ankèt sou dosye sila. 


Aprè yo fin gade imaj yo, Depatman Sekirite Enteryè – Department of Homeland Security (DHS),  di li "pa tolere pou y ap maltrete migran ki nan sant li yo, epi nou bay akizasyon sa yo anpil enpòtans epi anonse Biwo Responsablite Pwofesyonèl Ladwann ak Patwouy Fwontyè ap fè envestigasyon sou ka a pandan li atire atansyon Biwo Enspektè Jeneral DHS la sou kesyon sa a tou."


DHS kontinye nan nòt sila pou li deklare : "Anplis, Sekretè Sekirite Enteryè Mayorkas te pase lòd pou estaf Biwo Responsablite Pwofesyonèl la sou plas san rete pou asire ke anplwaye DHS yo ranpli responsablite nan sans politik ak fòmasyon yo jwenn ansanm ak valè yo respekte nan depatman an."


Otorite enstitisyon an fe konnen Sekrete Mayorkas te ale Del Rio jodi a e li te obsève kokennchenn travay estaf DHS la ap fè.  Imaj yo pote gwo latwoublay e sa ki pral sòti nan envestigasyon an lè li fini, envestigasyon an pral fèt byen vit, li pral detèmine ki kalite sanksyon disiplinè pou yo pran nan ka sa a."


"Nou pran angajman pou trete ka migran yo nan sekirite, lòd, ak imanite. Nou kapab e nou dwe fè sa nan yon fason pou garanti sekirite ak diyite migran yo."

0 comments