crossorigin="anonymous">
 

Dezomè yon kandida pap ka enskri nan Lapolis si yon gwo kad pa refere w

Nan yon kominike li rann piblik, sèvis rekritman pèmanan nan Lapolis la enfòme popilasyon an sou kèk desizyon tou nèf direksyon jeneral enstitisyon an pran nan sa ki konsène enskripsyon nouvo kandida yo.


Daprè piblikasyon an, sèvis rekritman an fè konnen tout kandida dwe gen nan men yo de (2) lèt referans mete sou lòt pyès yo.Premye lèt la dwe pote siyati yon wo grade nan Lapolis ki fè travay yo byen epi ki gen bon repitasyon. Dezyèm lèt la li menm ap pote siyati yon pèsonaj nan Kominote a ki gen bon renome tankou lidè relijye, ekriven, pwofesè oswa nenpòt lòt notab.


Lèt referans lan dwe gen ladan l' non, prenon, nimewo telefòn, adrès ak fonksyon/okipasyon moun nan.

0 comments