crossorigin="anonymous">
 

Direksyon jeneral Enpo ( DGI) anonse distribisyon plis pase yon milyon plak pou moto ak machin

Pou nouvèl ane fiskal la, responsab yo nan (DGI) konte distriye plis pase yon milyon plak pou moto ak machin.


Nan lide sa DGI enfòme chofè ak mèt veyikil yo plis pase 750,000 plak imatrikilasyon disponib pou veyikil yo, 500,000 plak disponib pou moto yo .


Aprè anpil reta responsab yo

te pran pou pwodwi plak imatrikilasyon yo, direksyon an enfòme tout moun yap tanmen operasyon distribisyon plak yo premye oktob pou egzèsis fiskal 2021 - 2022 sa nan tout biwo DGI yo.


DGI mande tout moun ki gen machin ak moto pase mete yo anrèg apati premye oktòb kap vini la jan atik 21 dekrè 26 me 2006 ki gen pou wè ak sikilasyon tout veyikil yo nan peyi a mande sa.


Pi lwen DGI ensiste pou kontribiyab yo gen prèv yo peye daprè montan ki fikse yo.

 

0 comments