crossorigin="anonymous">
 

Endonezi: Yon nonm ki gen kowona degize l’ an fanm pou li kapab monte yon avyon


 

Nan peyi Endonezi, yon nonm yo idantifye sèlman ak lèt DW degize l’ an fanm pou li kapab monte abò yon avyon konpayi Citilink ki tap sòti Jakarta (kapital peyi a) pou li ale Ternate, yon zile ki twouve l’ nan lès peyi a. Pou DW te monte avyon an li te sèvi ak yon «naqib» ki te kouvri l’ depi nan tèt rive nan pye epi li te prezante pyès idantite ak rezilta tès madanm li ki li menm te teste negatif. Rive yon moman, li leve al nan twalèt. Lè l’ tounen li retire «nabiq» la, sa ki te atire atansyon youn nan otès yo ki te lapoula avize otorite yo nan ayopò Ternate la ki te arete konsène a lè l’ desann avyon an epi fè yon ajan sante fè yon tès kovid pou li ki te revele l’ pozitif. Pou kounye a, DW plase nan izòlman lakay li. Men lapolis nan peyi a pa retire posiblite pou yo ta pouswiv li aprè li fin retabli. Endonezi, katriyèm peyi ki pi peple nan mond lan, anrejistre prèske twa (3) milyon moun ki trape maladi kowona a ak anviwon 15 000 moun ki mouri. Pou kounye a se peyi kote maladi a ap feraye plis aprè nan mwa ki pase yo li fin fè gwo ravaj nan peyi End. Majorite ka ki resanse yo se varyant Delta a.

 

0 comments