crossorigin="anonymous">
 

Espay: yon jèn gason kondane pou li pase 15 zan 5 mwa nan prizon paske li touye epi manje manman l'

Alberto SG, yon jèn gason yo bay ti non "Cannibale de ventas", kondane pou li pase 15 zan ak 5 mwa nan prizon paske li ta touye manman l', rache kò epi manje yon pati ladan l' an 2019.Daprè sa ki di nan plent lan, manman an ki te gen 69 lane, tap viv ak pitit la nan yon lokalite ki rele Las Ventas, nan vil Madrid. An 2019, yo ta nan kont sa ki tap fè jèn gason an toufe l' epi sèvi ak yon si ak de (2) kouto pou li rache kò a.


Pandan 15 jou li, daprè sa pakè a di, li ta manje yon pati nan kò a. Rès la li te mete l' nan frijidè, jete l' nan poubèl oswa lage l' bay chen.


Tribinal la ki te fè konnen koupab la te gen tout fakilte mantal li yo nan moman zak kondane l' tou pou li peye yon frè l' 60 000 euro amand mete sou pèn 15 zan prizon an.

0 comments