crossorigin="anonymous">
 

Eta dijans lan pwolonje sou tèritwa nasyonal la

Eta dijans lan pwolonje spu tèritwa nasyonal la


Gouvènman an renouvle eta dijans sou tout tèritwa an Ayiti pou 15 jou ankó . Sa vin fè ke peyi a pase de eta dalèt a eta dalèt ranfòse.


Plizyè mezi gentan pran pou ranfòse desizyon sa a, tankou:

Itilizasyon kach nen nan tout lye piblik

Distansyasyon 1,5 m

Kontwòl tanperati kò moun nan tout lye prive kou piblik.

Enstalasyon pwen lavaj men nan tout batiman piblik kou prive.

Rediksyon 50% anplwaye k ap travay nan antrepriz yo, e ankouraje travay lakay.

Kenbe kouvrefe a de 10è diswa a 5è di maten.

0 comments