crossorigin="anonymous">
top of page

Etazini anonse lap rekòmanse ede Palestin, Izrayèl fache

Otorite ameriken yo anonse yè mèkredi a yap reprann èd yo te konn bay palestinyen yo. Fwa sa a se 235 milyon dola yap mete disponib pou ede refijye palestinyen yo.


Nan montan sa a 150 milyon pral finanse ajans ONU ki ap okipe l' de refijye yo, 75 milyon pral sèvi pou devlopman ak ekonomi Cisjordanie ak Gaza, lòt 10 milyon an pral sèvi pou kore pwosesis lapè a.


Sekretè deta ameriken an, Anthony Blinken, deklare :«Èd ameriken yo bay palestinyen ap sèvi enterè ak prensip Etazini. Li bay yon bon bourad a sila yo ki nan bezwen, li ap pèmèt devlopman ekonomik lan epi lap kore dyalòg ant Palestine ak Izrayèl, lap mennen sekirite ak estabilite.»


Yon lòt bò, otorite ameriken yo di yap soutni yon solisyon kap debouche sou kreyasyon de (2) peyi. Yon desizyon ki leve tout plim sou do Izrayèl. Gilad Erdan, anbasadè Izrayèl ki akredite Ozetazini, pa kache desepsyon l' ak dezakò ak desizyon sila a. Selon sa li di, otorite ameriken yo te dwe asire yo gen kèk refòm ki fèt avan. Li sigjere pou yo te tann Palestine mete yon bout nan kapay antisemit la epi retire nan pwogram eskolè yo tout sa ki ka fè élèv yo vin antisemit.


Mohammed Shtayyeh, premye minis palestinyen an, eksprime kontantman l' aprè desizyon sa a. Li fè konnen repriz èd la se yon premye etap.


Li deklare:" Nap tann avèk enpasyans non sèlman repriz èd finansye yo men tou retou relasyon politik yo ak Etazini, yon fason pou pèmèt pèp palestinyen an akonpli dwa lejitim li pou l' kreye yon Eta endepandan ki gen pou kapital Jerizalèm".


Desizyon Joe Biden pou li kore yon solisyon kap debouche sou kreyasyon de peyi a depaman ak pozisyon Donald Trump ki te plis an favè enterè Izrayèl.

0 comments
bottom of page