crossorigin="anonymous">
 

Etazini : yon ansyen kadinal enkilpe pou agresyon seksyèl sou yon ti gason


Nan istwa legliz katolik, Theodore McCarrick se pi gwo palto legliz katolik mete deyò nan epòk modèn nan. Li se tou pi gwo manb legliz katolik Ozetazini yo rekonèt ki enplike nan pedofili. Li gen sou do l’ twa (3) chèf akizasyon ki gen rapò ak ”attentat à la pudeur” ak abi kont yon adolesan.


Kèk dokiman jidisyè revele yè jedi 29 jiyè a ansyen kadinal la ap fè fas ak yon seri akizasyon kriminèl pou abi seksyèl li ta fè sou yon minè sa genyen anviwon 50 lane.


Fè yo ta sanble te dewoule pandan yon evènman relijye nan Welesley College.


Mitchell Garabedian, avoka ki ap reprezante sitwayen ki akize kadinal la, fè konnen McCarrick se premye kadinal ameriken kap gen pou li reponn penalman a yon enfraksyon seksyèl sou yon minè.


Nan yon imèl avoka a ekri:«Fòk yon viktim abi seksyèl gen anpil kouraj pou li siyale abi seksyèl la bay anketè yo epi deside angaje pouswit penal yo.»


Pi lwen, li swete pou fè yo prezante, pou lalwa aplike epi pou yo rann yon vèdik ki ekitab.


Avoka ki ap defann ansyen kadinal la, Barry Coburn, te refize fè twòp kòmantè. Li te sèlman deklare bay Associated Press “yo espere pote dosye a devan tribunal”.


Yon rapò tribunal la fè konnen sitwayen an te deklare bay anketè yo McCarrick se te yon zanmi pwòch fanmi l’ e li te kòmanse maltrete l’ depi li te timoun.


An 2019, pap Franswa te mete McCarrick deyò nan legliz la aprè li te fin tande temwayaj yon ansyen akolit ki te akize kadinal la kòm kwa li ta konn fè abi seksyèl nan ane 1970 yo.


Aprè pap la te fin konnen akizasyon sa yo, li te òdone yon ankèt detaye pou rive revele krim kadinal la te komèt yo.


An 2018, ansyen anbasadè vatikan an, achevèk Carlo Maria Vigano, te afime genyen plis pase de (2) douzèn dirijan legliz katolik ki te okouran de krim McCarrick yo men yo te kache yo pandan 20 lane.


Ankèt Vatikan an sou abi seksyèl ansyen kadinal Theodore McCarrick la, 91 lane, idantifye ansyen pap Jean-Paul II kòm prensipal koupab nan kache krim ansyen kadinal la. Yon akizasyon Sensyèj la voye jete.


Dekouvèt sa a anndan yon rapò 450 paj kote yo lonje dwèt sou ansyen chèf legliz katolik la ki te nome McCarrick achevèk Washington nan ane 2000 malgre avan sa li te òdone pou yo te mennen yon akèt ki te montre McCarrick konn dòmi ak kèk seminaris.


Koze sa a te kreye yon kriz kredibilite anndan legliz la paske Vatikan te resevwa rapò plizyè kadinal ki te montre move ajisman McCarrick yo, men sa pat anpeche li te vin yon kadinal ki chaje enfliyans.

 

0 comments