crossorigin="anonymous">
 

Fifa bani pou lavi ansyen prezidan komisyon nasyonal abit yo, Rosnick Grant de tout aktivite ki lye


 

Nouvèl la tonbe jodi vandredi 23 jiyè 2021 an. Fifa bani pou lavi ansyen prezidan komisyon nasyonal abit yo, Rosnick Grant de tout aktivite ki lye ak foutbòl e kondane li pou li peye yon amand ki ekivo a plis pase 100mil dola ameriken. Desizyon sa antre an vigè jodi a menm. Chanm Jiridiksyonèl la notifye Tèm desizyon sila ak Grant jodi a.  Nan yon kominike, Chanm jiridiksyonèl komisyon etik endepandan FIFA a deklare ansyen prezidan komisyon nasyonal abit yo, koupab paske li abize pozisyon li kom chef, epi li te komèt plizyè akt asèlman ak abi seksyèl san konte kontrent ak menas li konn fè viktim yo. Aksyon sa yo, selon chanm jiridiksyonèl, antre an vyolasyon ak kòd etik FIFA.  Nan Desizyon li, Chanm jiridiksyonèl la, estime M. Grant vyole atik 23  (pwoteskyon entegrite fizik ak mantal) ak atik 25 (abi pozisyon) kòd etik  FIFA. Desizyon sa te pran nan dat ki te 22 jiyè 2021 pase a.  Nap siyale, desizyon sa antre nan kad anket FIFA tap mennen sou anpil gwo kad nan Federasyon ayisyèn foutbòl la ki gen men yo tranpe nan koze vyòl sou jwèz minè yo. Plizyè gwo tèt gentan tonbe deja, pami yo, ansyen prezidan Federasyon an, Yves Jean Bart. 

 

0 comments