crossorigin="anonymous">
 

Gouvènè New York la demisyone

Andrew Cuomo, gouvènè eta New York la, prezante demisyon l’ jodi madi 10 out la aprè 11 fanm te fin akize l’ poutèt li ta asele yo seksyèlman. Gouvènè a di se fo akizasyon.


Andrew Cuomo anonse demisyon li kòm gouvènè New York e li prezante eskiz li bay 11 fanm sa yo prokirè jeneral la di li te asele seksyèlman.


Cuomo te tou pwofite di rapò otorite yo "fo", men li te di li kite pòs la nan "pi bon enterè" abitan New York yo.


"Rapò a di mwen te asele seksyèlman 11 fanm. Se nouvèl sa a moun yo te wè, tande epi ki te fè yo reyaji. Reyaksyon an se te endiyasyon - jan li ta dwe ye a - men li pa vre." Se sa Cuomo te di nan premye deklarasyon piblik li yo depi aprè Pwokirè Jeneral Letitia James pibliye rapò a semèn ki sot pase a.


Prezidan ameriken an, Joe Biden, te deja mande Cuomo pou l demisyone, men Cuomo te voye jete demand chèf leta a.


Cuomo te fè konnen "volonte li se goumen kont dosye sa a paske mwen panse ke li gen motif politik," men li deside demisyone paske li pa vle eta a angaje kont li yon pwosesis "destitisyon".


Avoka Cuomo a, Rita Glavin, di nan yon konferans pou laprès anliy gouvènè a pa t 'kapab reponn akizasyon yo e li lonje dwèt sou pwokirè jeneral la, li di rapò a pa pran an kont yon latriye prèv kle epi li pa prezante fè yo jan yo ye a.


Li te konkli: "Anketè yo te aji tankou se yo ki te akize gouvènè a, jij ak jiri."


Avoka a te di tou Cuomo pa nye li te sere nan bra l’ oubyen bo kèk anplwaye oswa ansyen anplwaye, men li ensiste pou di sa yo pa konstitye asèlman.

0 comments