crossorigin="anonymous">
 

Gouvènman ameriken an salye fòmasyon nouvo gouvènman an Ayiti


 

Gouvènman ameriken salye fòmasyon nouvo gouvènman an ki gen nan tèt li premye minis Ariel Henry ak jefò ki fèt bò kote dirijan politik yo nan peyi a pou tabli yon administrasyon tou nèf kap gen pou trase wout pou rive sòti peyi a nan kriz politik kap sakaje l’ la. Madi 20 jiyè a, Doktè Ariel Henry vini setyèm pèsonalite ki okipe pòs premye minis lan depi 2017, pandan plizyè pati ki nan opozisyon an refize aksepte l’ kòm moun kap gen pou mennen bak peyi a avan eleksyon prezidansyèl ak lejislatif ki gen pou fèt 26 septanm kap vini la a. Ariel Henry fòme yon kabinè ki gen ladan l’ 18 manb pami yo 4 ki te nan administrasyon Claude Joseph tap dirije a. Sekretè Deta ameriken an deklare Anthony J. Blinken deklare: « Fòmasyon gouvènman enterimè sa a se yon etap positif epi ki nesesè pou reponn ak bezwen pèp ayisyen an epi kòmanse restore enstitisyon demokratik yo an Ayiti». Li ajoute: « Etazini, ak kominote entènasyonal la, egzòte dirijan politik yo ak sosyete sivil la la pou yo kontinye travay ansanm sou wout yon dyalòg laj e "inclusif" kap reponn ak bezwen pèp ayisyen an epi poze baz yon estabilite ak yon pwosperite a lontèm. » Blinken deklare Etazini rete detèmine pou li soutni ankèt gouvènman ayisyen an ap mennen sou zak asasina ki fèt sou prezidan Jovenel Moïse la, miktipliye efò kap fèt pou vaksinnen popilasyon an kont COVID-19 la, travay ak Lapolis pou tabli sekirite ak etadedwa epi mete men ak kominote entènasyonal la pou tabli kondisyon ki nesesè pou bon jan eleksyon fèt nan peyi a. « Nou mande tout ayisyen travay ansanm pou gen lapè epi nap kontinye soutni pèp ayisyen an nan batay lap mennen pou li konstwi yon peyi estab, pwospè ak demokratik», se sa li te deklare.

 

0 comments