crossorigin="anonymous">
 

Gwo lapli touye pou pi piti 22 moun nan zòn sid Etazini

Selon enfòmasyon otorite lokal yo, pou pi piti 22 moun mouri epi plizyè dizèn lòt disparèt akòz gwo lapli ak inondasyon ki frape wikenn sa a Tennessee, nan zòn sid Etazini. Pi gwo dega yo fèt nan vil Waverly ki genyen 4 000 abitan e ki twouve l' a 100 kilomèt Nashville.


Buddy Frazier, majistra vil la, deklare nan mikwo yon radyo lokal inondasyon sa yo se pi gwo katastwòf yo sibi nan rejyon sa a. Li note tou anpil abitan pa gen kouran lakay yo nan moman sa a.


Daprè National Weather Service, rejyon an anrejistre samdi pi gwo lapli depi 40 lane. Konte Humphreys resevwa 43 santimèt lapli nan mwens pase 24 èdtan, sa ki reprezante 8 santimèt anplis pi gwo kantite lapli Tennessee abitye resevwa pa jou daprè ajans lan.


Inondasyon nan zòn riral yo detwi wout ak antèn telefòn yo, sa ki lakoz anpil moun pa ka kontakte fanmi yo pandan katastwòf la. Sèvis sekou yo ap fouye kay an kay pou yo wè si ya rive jwenn moun ki disparèt yo.


Associated Press rapòte pami moun ki mouri genyen de (2) marasa dlo te pote ale pandan yo te sou bra papa yo.


Yè dimanch lan, otorite yo entansifye operasyon sovtaj yo gras ak èd Gad Nasyonal la paske yo estime genyen 50 moun ki ta disparèt.


Nan yon mesaj sou kont twitter l', chèf Gad Nasyonal nan Eta a, jeneral Jeff Holmes, fè konnen :« Priyorite nou se ede sèvis dijans yo aksede a sit la. Nap kontinye ogmante kantite fòs ki deplwaye yo an fonksyon de sitiyasyon an».


Prezidan Joe Biden voye kondoleyans li bay sila yo ki pèdi pwòch yo nan inondasyon yo. Li deklare :« Nou an kontak ak kominote a e nap ofri tout èd ki nesesè pandan peryòd tèrib sa a».

0 comments