crossorigin="anonymous">
 

Instagram pèmèt itilizatè l yo bloke mesaj ki gen jouman ak menas ladan yo


Depi mèkredi instagram pèmèt itilizatè l yo filtre mesaj yo. Sa pèmèt itilizatè yo si yo vle, resevwa ou pa mesaj ki genyen vyolans ladan yo. Itilizatè a ka aktive opsyon sa a si l vle, depi lè moun lan premye ekri l, si se mesaj ki gen joure ladanl, otomatikman Instagram ap bloke l, li p ap rive jwenn ou .


Yo mete opsyon sa a pou ede anpil moun ki konn sibi asèlman sou rezo yo, gen anpil moun ki konn leve yon bon maten, li jwenn DM Instagram li plen ak mesaj, e se yon bann mesaj joure oswa menas ke yo ye.

Pou moman an se itilizatè nan 7 peyi ki jwenn opsyon sa a : Royaume-Uni, France, Irlande, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada.


Nan batay y ap mennen kont asèlman sou entènèt la, yo pwofite anonse ke gen anpil chans pou opsyon sa a ta etann li sou lòt mesajri ki nan menm gwoup avel yo: Whatsapp ak Messenger.

0 comments