crossorigin="anonymous">
 

J. Biden mande kominote ransèyman ameriken an pou yo fè gwo jefò pou yo etidye orijin kowonaviris la

Prezidan ameriken an deklare li te resevwa pandan mwa sa a yon rapò ki gen ladan l’ « ki plis resan sou orijin kowonaviris la», e li te mande pou swivi pandan 90 jou.
Biden te fè remake kominote ransèyman ameriken an poko tonbe dakò sou yon teyori ki ta montre kowonaviris sòti nan kontak ant moun ak yon bèt ki enfekte oswa yon aksidan laboratwa.


«Mwen mande kounye a pou kominote ransèyman pou li double jefò pou li kolekte epi analize enfòmasyon ki ta ka rapwoche nou de yon konklizyon définitif, epi pou yo ban m’ rapò nan 90 jou. Nan sa ki konsène rapò sa a, mwen mande plis domèn ankèt ki ka ede , san retire kèk kesyon espesifik pou Chin », se sa Biden te deklare.


Lokatè Mezon Blanch lan fè konnen li te mande kominote ransèyman tou pou li mete Kongrè a okouran de travay lap fè sou kesyon sa a.


Biden ajouté : "Etazini ap kontinye travay tou ak patnè yo pou yo pataje menm lide nan tout mond lan pou fè presyon sou Chin pou li patisipe nan yon ankèt entènasyonal konplè, transparan epi ki sou prèv epi pou yo bay aksè a tout done ak prèv ki ka itil ".

0 comments