crossorigin="anonymous">
 

La risi pèdi plis solda nan yon sèmen an ikrèn ke 7 lane nan peyi siri


La risi gen plis pase 400 solda ki mouri an Ikrèn padan yon semèn depi envazyon l lan nan peyi ikrèn.


An konparezon avèk envazyon ikrèn lan ak envazyon la siri an pa larisi, chif yo montre ke larisi gentan pèdi twa fwa valè solda ris nan yon semèn an ikrèn ke 7 lane pase ap fè gè nan peyi siri. Èske se paske yo te mal planifye estrateji yo, paske yo te souzestime lame ikrèn nan oswa se pwoblèm lojistik ? Nou pa konnen.


Daprè ou menm kisa ou panse ki koz tout solda sa yo mouri?

 
0 comments