crossorigin="anonymous">
 

Lansman yon konkou foto pou jounalis, fotograf pwofesyonèl

an kad yon pwojè ki vize a valorize travay laprès an Ayiti, Wellcom (yon ajans kominikasyon fransè) ansanm ak Inyon Ewopeyèn, nan tèt kole ak K2D (Kolektif 2 Dimansyon), lanse yon konkou foto ki ouvè ak tout fotograf pwofesyonèl ki gen pou piti 2 zan eksperyans.


Konkou an ap kòmanse 1e pou l fini 15 Avril 2021. Ap genyen vòt manm jiri yo soti 20 pou rive 25 Avril 2021, Vòt piblik la soti 26 rive 30 Avril 2021. Rezilta yo ap bay le 3 Me 2021.


Kandida yo ka prezante travay yo sou plizyè tematik, yo ka prezante yon foto nan plizyè tematik. E foto yo dwe fèt ant 1e Oktòb a 15 Avril 2021.

Tematik yo pral travay yo se:

1) ''Instantanée de société'' : Yon imaj ki dekri yon reyalite sosyal, ki montre sa ki ap pase nan sosyete a nan diferan domèn.

2) ''Perspective de Femme'' : Yon imaj ki tradwi yon pwendvi, yon bagay ke youn oswa plizyè fanm reyalize, yon vizyon ke yo genyen.

3) ''Portrait de l'actualité'' : Yon imaj ki rakonte yon istwa konplèks men ki gen lyen ak aktyalite ki ap pase, yon imaj ki ka fè santi anpil emosyon, yon imaj ki montre yon moun oswa yon gwoup moun ki ap eksprime yo fas ak sa ki ap pasae nan aktyalite a.Prim ki ap genyen yo :

1e pri : 1 500 dola ameriken pou pi bèl foto konkou a (tout tematik yo ansanm)

2èm pri : Yon kontra pou yon repòtaj sou dwazimen nan kad jounen entènasyonal yo, ki vo 700 dola ameriken

3èm pri : Bon dacha de 400 dola ameriken nan PC-EXPRESS

Pri piblik la : Yon foto enprime sou PVC dimansyon 24x36 pous


Klike sou lyen sa a pou jwenn règleman konkou a

https://drive.google.com/file/d/1i_HSK7F0YHltr1Qe83X9FcxVENawLSJA/view


Enskripsyon yo ap kòmanse an liy a pati de 1e Avril 2021 nan lyen sa a : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnz2oEOtHFs-x6v3EWfbZP3zUZWb1o63D_HJ7KxFsCEGblzw/closedform


Pou plis enfòmasyon ekri nan : info@wellcomhaiti.com

0 comments