crossorigin="anonymous">
 

Literati: Nitza Cavalier genyen premye pri konkou Poètes en Herbes 2021 an

Jiri konkou Poètes en Herbes 2021 an bay Nitza Cavalier premye pri konkou a pou powèm li ki gen pou tit "Une fumée de mots".


Konkou sa a se yon inisyativ Collectivité Territoriale de la Guyane. Edisyon ane sa a ki te fèt sòti 13 pou rive 29 mas se katriyèm edisyon an. Li te vize selebre René Maran, powèt, womansye, ki te resevwa pri Goncourt an 1921.


Pou ane sa a konkou a te genyen de (2) tematik, ”le désir” ak "Écrire à la façon de René Maran". Patisipan yo te divize an de (2) kategori. Yon premye kategori te regwoupe jèn ki genyen ant 15 ak 25 lane. Dezyèm kategori a genyen ladan l' otè ki gen pou piti 26 lane.


Winslow Nitza Camela Cavalier chanpyon nan kategori jenès la. Jèn fi sa a te kite Ayiti an 2018 pou li al kontinye etid li nan domèn "Lettres Modernes" nan Université de Guyane. Ane pase li te ranpòte pri "Jeune écrivain Guyanais" nan kategori "nouvelle".

0 comments