crossorigin="anonymous">
 

MCC voye yon panse spesyal bay chak grenn aktè nan kominote kiltirel la ki frape nan tranblemann tè

Nan yon nòt pou laprès li pibliye jodi 20 out la, ministè kilti ak kominikasyon fè konnen "se ak tristès l'ap konstate kokennchenn dega tranblemanntè 14 dawou a fè nan mitan kominote kiltirèl ayiti an." 


Ministè Kilti ak Kominikasyon di li  pote solidarite'l bay tout aktè gran fanmi sa a epi deklare li kwè ak tout fòs li lakilti ap rete kòd lonbrit rezistans ak diyite pèp ayisyen an 


Nan sans sa, Ministè Kilti ak Kominikasyon voye  yon panse espesyal pou tout atis, atizan, dansè, pent, eskiltè, reskonsab asosyasyon kiltirèl, elatriye ki frape nan gwo katastwòf sa a.


Toujou nan nòt sa a, Ministè Kilti ak Kominikasyon  remèsye tout operatè kiltirèl kite mete bòt nan pye yo, pote kole, bay sipò yo ak tout viktim ki nan bezwen nan moman sa a.


Pandan n'ap kriye pou tout moun ki mouri yo, pou tout sa ki pèdi byen yo, Ministè Kilti ak Kominikasyon kwè ak tout fòs li lakilti ap rete kòd lonbrit rezistans ak diyite pèp ayisyen an.

0 comments