crossorigin="anonymous">
 

MENFP pibliye rezilta konplè egzamen nevyèm ane fondamantal yo pou tout depatman yo

Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) pibliye rezilta konplè egzamen nevyèm ane fondamantal yo pou depatman Lwès, Sant, Latibonit Sidès, Nò, Nòdès, Nòdwès, Nip, Sid ak Grandans.


Daprè Ministè a, to reysit onivo nasyonal la se 81.14% sa ki vle di genyen 146 039 admi sou 179 991 patisipan.


Daprè done Biwo Nasyonal Egzamen Leta yo (BUNEXE) founi, men kijan depatman yo depataje antèm to reyisit :


Depatman Nò vini an premye ak meyè to reyisit la : 90.91%.


Sidès vini an dezyèm pozisyon avèk yon to reyisit ki se 84 %.


Depatman Lwès pran twazyèm plas la avèk to reyisit, 83 %. Lwès sou yon total 78 914 patisipan genyen 65 813 elèv ki reyisi.


Sid vini an katriyèm pozisyon avèk yon to reyisit ki evalye ak 82.45%.


Depatman Grandans : 79.28%; Nip : 78.68%; Latibonit : 77 %. Depatman Latibonit te genyen 22 571 kandida genyen 17 303 ki reyisi; Depatman Sant : 72 %.


Depatman Nòdwès pran dènye plas la avèk yon to reyisit 71.76 %.


N ap raple, Ministè a te deja bay 30 dawout pase a rezilta pou kat (4) depatman anvan li pibliye rezilta sis (6) lòt depatman yo pou konplete 10 depatman peyi Dayiti. Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl envite direktè lekòl yo pase retire palmarès yo nan distri eskolè ki nan chak depatman yo.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

0 comments