crossorigin="anonymous">
 

Mibalè pral fete "Saint-Louis Roi de France" 25 dawout k ap vini la an chalè

Mibalè, yon vil avèk anpil atrè touristik, resevwa chak lane, nan okazyon fèt Sen Lwi Wa de Frans chak 25 dawout, dè milye pèleren ak touris ki sòti Ayiti tankou aletranje ki vini toupatou nan fèt Sen Lwi Wa de Frans. Site Benwa Batravil la gen repitasyon yon vil ki konn byen akeyi moun. Fèt patwonal awondisman Mibalè se yon eritaj de yon gran richès. Se yon moman ekstraòdinè pandan moman sa popilasyon an pi aktif. Aktivite patwonal yo se yon reyèl anrichisman ki genyen diferan karaktè : touristik, rekreyatif, atistik, ekonomik, rityèl, relijye.


Tradisyon an p ap kanpe. Chak 25 dawout, plizyè rejyon nan peyi a ap fete << Saint-Louis Roi de France >>. Yon fèt patwonal ki etann atravè peyi a epi ki atire anpil vizitè. Ankò lane sa, nan okazyon fèt patwonal Sen Lwi, site Benwa Batravil la pral chofe.


Vil Mibalè ap fete sen patwon li avèk ekla lane sa. Yon ansanm aktivite prevwa pou okazyon an : festival, bal, fwa, chanpyona foutbòl, elt. . Si depi nan kòmansman mwa dawout jeneralman fèt la fè santi l, semenn anvan fèt la ak semenn fèt la aktivite yo depase mezi òdinè epi yo vini pi plis atiran ak pasyonan.


Awondisman Mibalè se yonn nan kat (4) awondisman depatman Sant lan genyen. Li se dezyèm awondisman depatman Sant lan aprè Ench. Li genyen twa (3) komin : Mibalè, chèflye awondisman an; Sodo ak Boukan Kare.


Awondisman Mibalè fè pati rezo woutye peyi a. Li travèse pa wout nasyonal mimewo 3 ki relye Pòtoprens-Kap-Ayisyen pase nan vil Mibalè epi dirije vè Ench. Rejyon Mibalè jwi yon klima nòmal. Gwo chalè pa bay pwoblèm. Rejyon sa posede yon flò trè abondan, trè rich ak trè divèsifye; yon fòn ki trè varye. Ekonomi rejyon an te repoze sou kilti kafe, sitron vè, kann, ariko, pwa kongo, sizal, koton ak diri; yo te konn kiltive tou bwa akajou, bwa milè... ak viv.


Vil Mibalè fonde vè lane 1702. Men kèk pèsonaj istorik : Jean - Philippe Daut, Noël Benjamin, Larose Louis, David Troy Gabriel, Benoît Batraville. Kèk gason ak fanm Deta : Rosalie Bosquet Adolphe ( Mme Max Adolphe ), Montmorency Benjamin, David Troy Fils, Marius Gaston, Louis Arnauld Guerrier, Sylvio Claude, Jean - Philippe Daut. Rejyon Mibalè prezante anpil sit istorik, touristik ak natirèl ou dwe absoliman vizite.


SIT ISTORIK :

● L'église catholique de Mirebalais

● La cimetière de Mirebalais

● Les < < Croix des Martyrs > > appelé aujourd'hui Carrefour Péligre

● Le Fort < < Les Anglais > >

● Le Fort < < Beauvais > >

● Le Fort de < < Terre - Rouge > >

● Le Fort de < < Trianon > >

● Le Fort de < < Ballumet > >

● Le Fort de < < Rochambeau > >.


SIT TOURISTIK :

● La cascade de Saut - d'eau

● Le lac artificiel de Péligre

● La centrale hydroélectrique de Péligre.


SIT NATIRÈL :

● La grotte < < Hing > > dans la localité de < < Coupe Gorge > > dans la section de Sarazin

● Les grottes de < < Madame Jean - Pierre > > et < < Monsieur

Jean - Pierre > > à < < Coupe Gorge > > à Sarazin

● La grotte de << Madame Diable > > dans la section de Gascogne

● La grotte de Fond - cheval dans la section de Crête-Brulée

● La grotte de < < D'occo > > dans la commune de Saut - d'eau

● La grotte de Mahotière dans la commune de Boucan Carré

● Le site d'une source thermale et d'une grotte à la Roche dans la frontière des communes de Boucan Carré et de la Petite - Rivière de l'Artibonite.


REFERANS : GERMAIN Féguès, Mirebalais à travers l'histoire d'Haïti. EDITIONS "LES PHALANGES D'OR"; Mirebalais (Haïti), Décembre 2011.


Rechèch : Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

0 comments