crossorigin="anonymous">
 

Ministè Kòmès ak Endistri ap fèmen pòt li 17 ak 18 jen

Ministè Kòmès ak Endistri (MCI) nan yon AVI li mete deyò nan dat 16 jen 2021 an anonse l ap fèmen jedi 17 ak vandredi 18 jen 2021 an, anrezon yon operasyon dekontaminasyon l ap fè nan lide pou kanpe anfas evantyèl efè pandemi COVID-19 la.Ministè a pwofite pou raple ak tout manb popilasyon an li endispansab pou yo toujou pratike jès baryè yo ki se lave men souvan, pòte mas, respekte distans sosyal, elatriye.


Ministè Kòmès ak Endistri nan AVI sila envite tout moun pou obsève san rezèv konsiy otorite sanitè yo nan objektif pou frennen monte pandemi kowonaviris la nou tout konstate nan peyi Dayiti.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

0 comments