crossorigin="anonymous">
 

NÒT POU LAPRÈS7 Jen 2021


Òganizasyon Politik Fanmi Lavalas voye senpati bay tout moun ki viktim ak bal anba

men bandi legal PHTK yo nan Site Solèy, Bèlè, Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, Matisan,

Fontamara...elatriye. Fanmi Lavalas kondane pouvwa tèt kale bandi legal yo, k ap itilize

tout mwayen pou teworize majorite popilasyon an, ki ap reklame yon lòt mòd leta ak fòs

ak detèminasyon.


Nan 10 lane ki sòt pase yo, rejim kriminèl PHTK a fini ak peyi a nèt. Tout enstitisyon

kraze, pa gen sekirite, pa gen lopital, pa gen manje, pa gen travay, pa gen lekòl,

ekonomi an fin depafini, pandan kriminèl sa yo kidnape pouvwa Pèp la, e yo asosye ak

gang pou kontinye kenbe popilasyon an nan malsite. San Pèp la pa janm sispann koule!

Malgre tout mobilizasyon, tout gwo manifestasyon ki fèt anndan peyi a, gen yon pati

nan kominote entènasyonal la ki pa sispann sipòte pwojè anti-ayisyen PHTK a. Depi

1990 rive jouk jounen jodya, OEA pa janm travay nan enterè Pèp Ayisyen an. Nou pa ka

bliye enplikasyon OEA nan koudeta elektoral 2011 ak 2017, nou pa ka bliye silans

kriminel yo nan 2 koudeta ki te voye ale yon prezidan ke pèp ayisyen an te chwazi

demokratikman. Deklarasyon sekretè jeneral OEA a Luis Almagro, ki apiye

prolongasyon swadizan manda enkilpe a, epi ki sipòte referandòm enkonstitisyonèl la,

montre a klè yo pa respekte ni konstitisyon peyi a, ni pèp ayisyen an.

Li klè ke okenn misyon OEA pa ka gen kredibilite pou ede nan rezoud kriz peyi a ap

travèse a.


Oganizasyon Politik Fanmi Lavalas ap kontinye kanpe bò kote Pèp Ayisyen an nan

batay pou chavire chodyè a, pandan mobilizasyon yo dwe kontinye sou tout fòm

anndan peyi a. Mobilizasyon san pran souf, se zouti Lejitim Defans pèp la, ki dwe

mennen nou tou dwat nan tranzisyon koupe fache ak sistèm pouri sa ki rive nan bout li,

pou nou mete fondasyon yon nouvo mòd leta, ak yon gouvènman sali piblik ki pou

garanti ke volonte majorite popilasyon an respekte.


Komite Ekzekitif Fanmi Lavalas


Dr. Maryse Narcisse

M. Joël-Edouard Vorbe

Dr. Myrto Julien

Agr. Anthony Dessources



Yon sèl nou fèb, Ansanm nou fò, Ansanm ansanm, nou se Lavalas!

0 comments