crossorigin="anonymous">
 

Nan espas 20 lane, Etazini depanse 8 000 milya dola nan batay kont teworis yo

Sòti 2001 pou rive 2021, Etazini depanse 8 000 milya dola pou goumen kont teworis yo. Nan montan sa a, genyen 2 000 milya ki te depanse pou gè nan peyi Afganistan an. Se inivèsite Brown atravè yon pwojè ki rele Costs of War ki pibliye done sa a. Objektif pwojè sa a se pou kontwole lajan otorite ameriken yo depanse nan divès batay yap fè aprè atanta 11 septanm 2001 yo.


Selon Catherine Lutz, direktris pwojè Costs of War la, "lagè koute chè, men li pi chè lè w angaje yon seri antrepriz tankou Lockheed Martin kap fè gwo pwofi nan sèvis yap ofri lame amerikèn nan."


Yon lòt responsab pwojè a, Stephanie Savell, eksplike plis pase mwatye nan bidjè Pentagone nan chak ane destine a antrepriz sa yo kap founi sèvis tankou fabrikasyon zam, fè manje, elatriye.


Montan lajan sa a sèvi pou finanse enfrastrikti pou sivil afgan yo epi fòmasyon, zam ak ekipman pou militè yo. Mete sou sa, yon bon pati ladan l te sèvi nan lojistik misyon an nan Mwayen-Oryan.


Kesyon lojistik la (kay, manje, espas pou lwazi pou plis pase 100 000 moun) se youn nan rezon ki pouse prezidan ameriken an, Joe Biden, deside kite Afganistan.

0 comments