crossorigin="anonymous">
top of page

OMS deklare sètifika vaksinasyon an pa ta dwe yon kondisyon pou moun vwayaje

Òganizasyon Mondyal Sante (OMS) anonse vandredi ki sot pase a li pa konsidere sètifika vaksinasyon an ta dwe yon obligasyon pou moun vwayaje e yon règ konsa ta dwe etabli an fonksyon jan pandemi an touche chak peyi oswa an fonksyon risk ki genyen pou moun trape maladi a.


Pandan lap aktyalize rekòmandasyon l yo sou sa ki gen rapò ak vwayaj, òganizasyon an souliye enfòmasyon pèsonèl sou vaksinasyon an kont kowonaviris la kapab sèvi pou diminye peryòd karantèn nan oswa nesesite pou moun kap vwayaje a sibi youn oubyen plizyè tès pou detekte maladi a lè l rive nan yon peyi.


Selon OMS, sètifika vaksinasyon nimerik la kapab sèvi menm jan ak nenpòt lòt dokiman papye epi - nan kèk kontèks - li ka sèvi pou fasilite vwayaj entènasyonal yo, tankou sètifika vaksinasyon kont lafyèv jón nan.


Genyen plizyè peyi ki egzije sètifika vaksinasyon kont kowonaviris la kòm kondisyon pou moun rantre sou teritwa yo.


Asosiyasyon Transpò Anlè Entènasyonal (IATA) te deja pran pozisyon sou kesyon sa a e te deklare lap soutni sètifika nimerik Inyon Ewopeyèn nan pou l vin yon referans mondyal nan zafè sètifika vaksinasyon nimerik.


Antite sa a ki reprezante plis pase 260 konpayi avyon nan mond lan te deklare :« Sètifika nimerik kovid Ewòp la aksesib nan bese yon tan tou kout epi lap ede peyi yo repran wout la».

0 comments
bottom of page