crossorigin="anonymous">
 

ONA bay tout debitè li yo 8 jou pou vin diskite sou modalite rekouvreman yo

Direksyon jeneral Ofis asirans vyeyès la, ONA, nan yon not, mande tout debitè li yo, kelkeswa fòm kreyans yo gen anvè enstitisyon an (kotizasyon antrepriz asire yo, prè, kotizssyon, ipotèk, onapram) pou vini diskite sou modalite rekouvreman yo nan yon delè ki pa depase 8 jou.Enstitisyon an fè konnen li pap fè okenn konsiderasyon pou tout debitè ki kite delè 8 jou a pase. Not sila pote siyati direktè jeneral enstitisyon an, Jemley Marc JEAN BAPTISTE.

 

0 comments