crossorigin="anonymous">
top of page

OPS deplwaye kèk ekspè pou soutni Ayiti aprè tranblemanntè a

Yon gwoup ekspè biwo Òganizasyon Panamerikèn Sante nan Pòtoprens deplwaye pou evalye dega yo epi kowòdone yon repons sanitè ki apwopriye ak tranblemanntè ki frape Ayiti maten samdi 14 out pase a.


Direkstris OPS la, doktè Carrissa F. Etienne, deklare :« Panse nou ale vè pèp ayisyen an nan jou sa a ki vrèman tris pou yo». Li ajoute:« Ekip ekspè nou yo sou tèren an e yo pare pou yo ede nan tout aspè repons sanitè a».


Ekip OPS la ap soutni kowòdinasyon repons sanitè a bò kote ministè sante piblik, ajans Nasyonzini yo ak lòt patnè yo yon fason pou yo rive evalye bezwen imedya yo epi garanti yo soutyen kap bay la bay vit epi ak efikasite.


OPS prepare tou plizyè ekip medikal dijans ansanm ak founiti medikal epi lòt ekipman ki kapab deplwaye si gen nesesite pou sa. Pami yo gen plizyè anbilansye ki se yon pakèt pwofesyonèl sante ki la pou founi swen dirèkteman bay moun ki touche nan ijans yo ak nan katastwòf yo.


OPS ak OMS (Òganizasyon Mondyal Sante) aktive divès ekip jesyon ensidan nan biwo yo ki an Ayiti, nan Repiblik Dominikèn ak nan syèj yo ki twouve l' Washington, Ozetazini.


Ekspè yo pè kounye a pou sitiyasyon an pa vin pi grav akòz pasaj tanpèt twopikal Grâce ki deja rive sou peyi a

0 comments
bottom of page