crossorigin="anonymous">
 

Ostrali : Yon jèn fi mete arenye sou figi l' pou li konbat estrès

Tout moun trete estrès nan fason pa yo. Pou kèk moun se mizik, gen lòt se lekti, pwomnad oswa yon bon moman ak yon moun yo renmen.


Tarni Roebuck, yon ostralyèn ki gen 28 lane, gen yon metòd patikilye pou li jere estrès li menm.


Metòd jèn fi sa a pou li kapab detann li se depoze yon latriye gwo arenye sou vizaj li pou li santi yo ap mache sou po l'.Nan yon foto li pibliye sou Enstagram li eksplike:"Mwen santi m' alèz e eksite pafwa, sitou si Map pran swen bèt mw plis renmen yo oubyen yon gwo arenye an patikilye".


Pou li menm lè li nan mitan bèt ki gen 8 pat yo sa ede l' geri. Anplis, li pa kache jan l' renmen bèt sa yo nan pwen li genyen yon pakèt lap leve lakay li.


Sou kesyon pou konnen si youn ladan yo pa janm mòde l' jèn fi a reponn non san ezite.

0 comments