crossorigin="anonymous">
 

Pòtoprens: Grefye an chèf pakè dèyè baro pou detounman lajan ak vòlè prèv materyèl dosye pakè a

Updated: Apr 10, 2021

Grefye an chèf pakè tribinal premye enstans Pòtoprens lan, Wilbert Rhau, jwenn arestasyon l' yè madi 23 mas la.


Detounman fon pakè a ak vòl òganize se prensipal akizasyon ki peze sou do l' daprè komisè gouvènman a.i a Me Claude Bed-Ford.


Gen soupson grefye a ta detounen 550 mil goud ak 5 milyon dola ameriken.


Daprè enfo ki disponib yo, Me Wilbert Rhau ta pran kòb sa yo nan biro pakè a, pou l' mete yo nan biwo l'. Kèk jou aprè zak sa a, li ta fè konnen yo kase biwo a pran tout sa k' ladan l'.


Grefye a enplike tou nan vòlè prèv materyèl dosye Arby Larco a, yon trafikan zam ak dwòg yo te arete lane pase. Mèt la gen nan men l' tou yon machin lajistis te konfiske nan zafè dosye sa tou. Pou Kounya li nan gadavi.

0 comments