crossorigin="anonymous">
 

Pandan lapolis ap pouswiv li, yon ameriken koupe peni l epi voye l jete

Tyson Gilbert se non yon ameriken lapolis tap pouswiv epi ki te deside poze yon aksyon biza.

Alòske li tap mawon pou polisye yo, sitwayen an ki nan trantèn yo, pandan lap kondwi a, koupe peni l epi voye l jete. Daprè polisye yo, gen kèk vwa ki te di l nan yon radyo pou li sove mond lan. Detektiv yo pa rive dekouvri ki wòl peni an nan sove limanite a.


Kòtouni epi plen san sou li, Tyson Gilbert te kanpe machin nan epi redemare touswit. Bobby Johnson, youn nan polisye yo, rakonte :"Li te refize kanpe, li kanpe yon moman Old Liberty Road, li ouvri pòt la epi li repati ankò."


Se gras ak klou yo te rive kanpe l. Polisye a eksplike : "Wou avan yo te pran an premye, li te kontinye kouri sou jant yo avan li kanpe." Lapolis te kouri lopital ak li lè yo te resi pran li a.


Pou kounye a, nou pa konnen si lap pèdi peni l nèt oswa si yap rekoud li lopital la. Tyson Gilbert genyen plizyè enfraksyon nan dosye l deja. Li sitou renmen vòlè machin.


Daprè Dailymail, yo te arete l an 2020 pou vòlè machin nan ayopò Nashville la.

 

0 comments